شاخص بورس

شاخص بورس | خبرگزاری فارس
يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵
خبرگزارس فارس جستجو جدول فوتبال نتایج زنده ارز طلا و سکه شاخص بورس خودرو داخلی خودرو خارجی دوربین عکاسی کنسول بازی مصالح ساختمانی کالاهای عمومی لپ تاپ آهن آلات تلفن همراه تبلت تلویزیون
نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت پایانی روز قبل به روز رسانی
مقدار تغییر
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۴ ۱,۳۸۴ ۱,۳۸۴ -۲۱% ۱۷۴۶% ۱۶:۰۷
ح . پارس‌ خودرو ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵,۹۰۰% ۱% ۱۴:۴۶
فولاد مباركه اصفهان ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۵۷ ۲,۸۵۷ ۲,۸۵۷ ۲% ۲۸۱۳% ۱۵:۴۹
مخابرات ايران ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۶۱ ۱,۷۶۱ ۱,۷۶۱ -۳۱% ۲۵۴۴% ۱۳:۲۱
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۵۷% ۱۲۱۲% ۱۶:۵۹
سايپا ديزل‌ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ -۷۳% ۷۴۷% ۱۵:۵۹
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۸ ۱۸۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۰% ۲۱:۵۵
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۳ ۲,۰۱۱ ۲,۹۱۲ -۱۶% ۳۴۸۳% ۱۷:۱۷
آلومينيوم‌ايران‌ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۶۷% ۱۲۰۱% ۱۶:۱۰
شركت نفت جي ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۴% ۱۰۰۰% ۱۴:۴۶
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ۸۳۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰ ۱,۷۲۰ ۱,۷۲۰ ۳۴% ۱۲۸۳% ۱۲:۴۷
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۵ ۱,۹۱۵ ۱,۹۱۵ ۱% ۱۹۰۴% ۱۵:۵۵
ح . س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين ۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱ ۳۰۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۰% ۱۲:۳۹
سيمان فارس و خوزستان ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ -۱۱% ۱۵۰۲% ۱۳:۳۱
پالايش نفت اصفهان ۶۸۳,۷۷۰,۰۰۰ ۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ -۵۹% ۳۲۷۹% ۱۵:۲۸
شركت ارتباطات سيار ايران ۵۶۷,۸۲۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۸۹ ۱۴,۰۸۹ ۱۴,۰۸۹ -۱% ۱۴۲۳۹% ۱۳:۲۵
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ۵۵۲,۳۴۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۳۳% ۹۷۷% ۱۳:۱۱
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۰% ۱۹۵۸% ۱۲:۳۷
پالايش نفت بندرعباس ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۴% ۷۲۹۲% ۱۲:۳۴
صنايع پتروشيمي خليج فارس ۴۹۸,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۳۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰ ۸,۷۰۰ ۸,۷۰۰ ۴% ۸۴۰۵% ۱۴:۲۸
بانك پاسارگاد ۴۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۵% ۱۰۱۸% ۱۲:۳۴
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۴۵۷,۴۷۰,۰۰۰ ۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۷% ۱۴۸۷% ۱۴:۲۹
ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان ۴۳۶,۵۹۰,۰۰۰ ۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱% ۱۸:۵۸
بيمه آسيا ۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۳۰% ۱۴۷۷% ۱۲:۴۲
ليزينگ‌خودروغدير ۳۳۹,۵۱۰,۰۰۰ ۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۷۲% ۱۱۲۵% ۱۵:۵۹
نيرو محركه‌ ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۹۷% ۲۱۰۳% ۱۵:۴۳
سرمايه گذاري خوارزمي ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸% ۷۷۲% ۱۲:۳۵
حمل و نقل بين المللي خليج فارس ۲۷۳,۵۳۰,۰۰۰ ۶۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ -۳۶% ۳۸۵۲% ۱۴:۴۷
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۸۰۰ ۱۹% ۱۵۱۱% ۱۶:۴۸
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۲۴۷,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۳۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۹ ۵,۶۰۹ ۵,۶۰۹ ۰ ۵۶۰۹% ۱۲:۳۹
بيمه پارسيان ۲۴۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۴ ۹۱۴ ۹۱۴ -۴۸% ۱۷۶۷% ۱۴:۴۹
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۹۶% ۳۴۰۵% ۱۳:۲۶
رينگ‌سازي‌مشهد ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۱۳۲% ۱۳۹۱% ۱۷:۱۷
بانك تجارت ۲۲۲,۵۶۰,۰۰۰ ۲۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۹ ۱,۳۱۵ ۱,۳۲۴ -۴% ۱۳۸۴% ۱۱:۴۷
ح . مخابرات ايران ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۱ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۰ ۱۱۰۰% ۱۲:۳۶
ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو ۲۰۲,۲۳۰,۰۰۰ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳ ۱۴۰ ۱۵۳ ۳% ۱۴۹% ۱۴:۴۵
ح . ايران‌ خودرو ۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ ۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۱ ۲,۱۵۰ ۲,۱۹۳ -۱% ۲۲۱۶% ۱۵:۲۸
پتروشيمي‌ خارك‌ ۱۹۶,۴۱۰,۰۰۰ ۳,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۹% ۱۴۸۱۸% ۱۳:۱۱
ح . سيمان‌ شرق‌ ۱۸۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۹ ۹ ۰ ۹% ۱۲:۴۰
سايپا ۱۵۸,۲۲۰,۰۰۰ ۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰ ۱,۲۶۸ ۱,۲۸۲ -۴% ۱۳۳۴% ۱۱:۴۷
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵ ۳۸۱ ۳۸۱ -۱۰% ۴۲۳% ۱۲:۳۶
فولاد خراسان ۱۵۱,۱۴۰,۰۰۰ ۶۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸% ۳۶۹۹% ۱۲:۴۵
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۱۰ ۴,۰۱۰ ۴,۰۱۰ -۲% ۴۰۷۳% ۱۵:۱۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۱۰ ۴,۷۱۰ ۴,۷۱۰ ۲% ۴۶۱۸% ۱۱:۴۷
توليدمحورخودرو ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۴۵ ۳,۲۹۱ ۳,۸۱۷ ۵۲% ۲۵۱۳% ۱۶:۱۴
بانك‌پارسيان‌ ۱۳۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰ ۱,۳۴۰ ۱,۳۴۰ ۲% ۱۳۱۵% ۱۲:۴۹
فولاد خوزستان ۱۱۷,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۲% ۱۰۱۵۲% ۱۵:۱۴
ح . سيمان كردستان ۱۱۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ -۱۰% ۱۳۱% ۱۵:۲۷
موتوژن‌ ۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۷ ۶,۶۷۷ ۶,۶۷۷ ۲۸% ۵۲۰۲% ۱۲:۴۷
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۴۵۹ ۴,۴۵۹ ۴,۴۵۹ ۰ ۴۴۵۹% ۱۲:۴۸