شاخص بورس

شاخص بورس | خبرگزاری فارس
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
خبرگزارس فارس جستجو جدول فوتبال نتایج زنده ارز طلا و سکه شاخص بورس خودرو داخلی خودرو خارجی دوربین عکاسی کنسول بازی مصالح ساختمانی کالاهای عمومی لپ تاپ آهن آلات تلفن همراه تبلت تلویزیون
نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت پایانی روز قبل به روز رسانی
مقدار تغییر
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۴ ۱,۳۸۴ ۱,۳۸۴ -۲۱% ۱۷۴۶% ۱۶:۰۷
ح . پارس‌ خودرو ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵,۹۰۰% ۱% ۱۴:۴۶
فولاد مباركه اصفهان ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۵۷ ۲,۸۵۷ ۲,۸۵۷ ۲% ۲۸۱۳% ۱۵:۴۹
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۵۷% ۱۲۱۲% ۱۶:۵۹
سايپا ديزل‌ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ -۷۳% ۷۴۷% ۱۵:۵۹
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۸ ۱۸۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۰% ۲۱:۵۵
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۳ ۲,۰۱۱ ۲,۹۱۲ -۱۶% ۳۴۸۳% ۱۷:۱۷
آلومينيوم‌ايران‌ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۶۷% ۱۲۰۱% ۱۶:۱۰
شركت نفت جي ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۴% ۱۰۰۰% ۱۴:۴۶
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ۸۳۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰ ۱,۷۲۰ ۱,۷۲۰ ۳۴% ۱۲۸۳% ۱۲:۴۷
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۵ ۱,۹۱۵ ۱,۹۱۵ ۱% ۱۹۰۴% ۱۵:۵۵
ح . س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين ۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱ ۳۰۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۰% ۱۲:۳۹
سيمان فارس و خوزستان ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ -۱۱% ۱۵۰۲% ۱۳:۳۱
پالايش نفت اصفهان ۶۸۳,۷۷۰,۰۰۰ ۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ -۵۹% ۳۲۷۹% ۱۵:۲۸
شركت ارتباطات سيار ايران ۵۶۷,۸۲۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۸۹ ۱۴,۰۸۹ ۱۴,۰۸۹ -۱% ۱۴۲۳۹% ۱۳:۲۵
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ۵۵۲,۳۴۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۳۳% ۹۷۷% ۱۳:۱۱
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۰% ۱۹۵۸% ۱۲:۳۷
پالايش نفت بندرعباس ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۴% ۷۲۹۲% ۱۲:۳۴
بانك پاسارگاد ۴۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۵% ۱۰۱۸% ۱۲:۳۴
صنايع پتروشيمي خليج فارس ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰ ۸,۶۰۰ ۸,۶۰۰ ۵% ۸۱۹۶% ۱۶:۳۰
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۴۵۷,۴۷۰,۰۰۰ ۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۷% ۱۴۸۷% ۱۴:۲۹
ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان ۴۳۶,۵۹۰,۰۰۰ ۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱% ۱۸:۵۸
بيمه آسيا ۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۳۰% ۱۴۷۷% ۱۲:۴۲
بانك ملت ۳۶۹,۴۴۰,۰۰۰ ۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۶ ۱,۹۳۰ ۱,۹۶۶ ۵% ۱۸۷۳% ۱۲:۴۱
سرمايه گذاري خوارزمي ۳۶۳,۱۹۰,۰۰۰ ۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۶ ۱,۲۷۰ ۱,۲۹۳ ۵% ۱۲۳۵% ۱۲:۴۱
ليزينگ‌خودروغدير ۳۳۹,۵۱۰,۰۰۰ ۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۷۲% ۱۱۲۵% ۱۵:۵۹
نيرو محركه‌ ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۹۷% ۲۱۰۳% ۱۵:۴۳
سرمايه گذاري خوارزمي ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸% ۷۷۲% ۱۲:۳۵
حمل و نقل بين المللي خليج فارس ۲۷۳,۵۳۰,۰۰۰ ۶۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ -۳۶% ۳۸۵۲% ۱۴:۴۷
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ۲۶۶,۱۶۰,۰۰۰ ۶۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰ ۳% ۲۴۱۸% ۱۶:۱۲
سايپا ۲۵۰,۳۲۰,۰۰۰ ۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۷ ۱,۳۱۵ ۱,۳۳۶ -۲% ۱۳۶۷% ۱۲:۴۱
بيمه پارسيان ۲۴۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۴ ۹۱۴ ۹۱۴ -۴۸% ۱۷۶۷% ۱۴:۴۹
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۹۶% ۳۴۰۵% ۱۳:۲۶
بانك‌پارسيان‌ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲ ۹۸۲ ۹۸۲ ۵% ۹۳۶% ۱۳:۱۵
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ۲۳۲,۵۶۰,۰۰۰ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۷ ۲,۰۷۰ ۲,۱۲۸ ۵% ۲۰۳۶% ۱۲:۴۱
رينگ‌سازي‌مشهد ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۱۳۲% ۱۳۹۱% ۱۷:۱۷
ح . مخابرات ايران ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۱ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۰ ۱۱۰۰% ۱۲:۳۶
بانك تجارت ۲۰۹,۸۵۰,۰۰۰ ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰ ۹۶۰ ۹۹۰ ۱% ۹۸۲% ۲۰:۲۸
مخابرات ايران ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۸ ۱,۸۸۸ ۱,۸۸۸ ۰% ۱۸۸۶% ۱۵:۴۶
بانك سينا ۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۸ ۱,۴۳۰ ۱,۴۳۸ ۵% ۱۳۷۰% ۱۶:۱۵
ح . ايران‌ خودرو ۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ ۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۱ ۲,۱۵۰ ۲,۱۹۳ -۱% ۲۲۱۶% ۱۵:۲۸
پتروشيمي‌ خارك‌ ۱۹۶,۴۱۰,۰۰۰ ۳,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۹% ۱۴۸۱۸% ۱۳:۱۱
گروه پتروشيمي س. ايرانيان ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰ ۱,۵۱۰ ۱,۵۱۰ ۱% ۱۴۹۸% ۱۴:۲۶
ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو ۱۸۵,۰۹۰,۰۰۰ ۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۶ ۴۴۲ ۴۶۴ ۹% ۴۲۴% ۱۲:۴۱
ح . سيمان‌ شرق‌ ۱۸۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۹ ۹ ۰ ۹% ۱۲:۴۰
بانك تجارت ۱۷۷,۱۵۰,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴ ۵۳۱ ۵۴۳ -۲% ۵۵۴% ۱۴:۱۴
سرمايه‌گذاري‌نيرو ۱۷۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۵ ۱,۸۵۵ ۱,۸۵۵ ۹% ۱۷۰۱% ۱۵:۲۳
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵ ۳۸۱ ۳۸۱ -۱۰% ۴۲۳% ۱۲:۳۶
زامياد ۱۵۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۹ ۱,۰۶۱ ۱,۰۸۳ -۳% ۱۱۱۵% ۱۲:۴۱
فولاد خراسان ۱۵۱,۱۴۰,۰۰۰ ۶۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸% ۳۶۹۹% ۱۲:۴۵