19 مهر 1397
شماره خبر: 203125

برتری بهزیستی استان البرز بین ۴۳ دستگاه اجرایی

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

برتری بهزیستی استان البرز بین ۴۳ دستگاه اجرایی


طی ارزیابی که ازسوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز صورت پذیرفت اداره کل بهزیستی استان البرز توانست یکی از ۵ دستگاه برتر در بحث ارزیابی شاخص اختصاصی در بین ۴۳ دستگاه اجرایی استان را به خود اختصاص دهد.
كارآمدي و اثر بخشي نظام اداري هر كشور ، عامل مهم و حياتي در تحقق برنامه هاي همه جانبه و لازمه توسعه و گسترش مناسب وظايف دولت و سازمان هاي دولتي ، پايش مداوم و نحوه انجام امور و استقرار مديريت عملكرد است ، از اين رو ارزيابي عملكرد بعنوان فرآيندي مستمر براي بهبود و بالندگي سازمان ها ضروري است. در راستاي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و تاكيد دولت تدبير و اميد بر اجراي نقشه راه و اصلاح نظام اداري بصورت شفاف و كارآمد ، بهزیستی استان البرز حائز رتبه برتر در شاخص اختصاصي گرديده است. پاسخگویی، توسعه و ترویج کار تیمی ، شفافیت عملکرد دستگاه ها و اطلاع اقشار جامعه از وضعیت عملکرد دستگاه از دیگر عوامل موثر در ارزیابی عملکرد دستگاه هاست. اداره کل بهزیستی استان در ارزیابی شاخص های اختصاصی توانست در محورهای مختلف دستگاه برتر باشد. عملکرد کلیه دستگاهها در ۶ محور برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری ، برنامه مدیریت سرمایه انسانی، برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی، برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. چهار محور پیشگیری، توانمندسازی، دسترسی و پوشش را از شاخص های اختصاصی دستگاههای اجرایی هستند که مورد ارزیابی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز قرار گرفت.

منبع تابناک

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود