18 بهمن 1397
شماره خبر: 210328

اولین نشست«ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب»استان البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

اولین نشست«ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب»استان البرز

اولین نشست «ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب در استان البرز با حضورسالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز،دکتر جهان پناه و مهندس طالشی رئیس و معاون بنیاد نخبگان و آقای تقی پوررئیس گروه «برنامه ملی شهاب» مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در سالن اجتماعات حوزه مدیر کل برگزار گردید.
اولین نشست «ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب در استان البرز با حضورسالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز،دکتر جهان پناه و مهندس طالشی رئیس و معاون بنیاد نخبگان و آقای تقی پوررئیس گروه «برنامه ملی شهاب» مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در سالن اجتماعات حوزه مدیر کل برگزار گردید.در این نشست که معاونان مدیر کل و تعدادی از روسای ادارت اداره کل نیز حضور داشتند،ابتدا ابوالفضل شاه بیگ رئیس اداره استعدادهای درخشان و دبیر ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب گزارشی از فرایند اجرایی برنامه ملی شهاب از ابتدا تا سال تحصیلی جاری ارائه نمود.رئیس اداره سمپاد استان با اشاره به اینکه امسال بیش از 130000دانش آموز تحت پوشش برنامه ملی شهاب قرار خواهند گرفت،افزود امسال در تمامی نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان برنامه ملی شهاب اجرا خواهد شد.سپس مدیر کل آموزش و پرورش استان البرزدر تشریح برنامه ملی شهاب اظهار داشت:بدون تردیدبرنامه ملی شهاب یکی از کیفی ترین برنامه های موجود در وزارت آموزش و پروش می باشد،و از مصداق های بارز و عینی عدالت آموزشی در کشور می باشد.ایشان در ادامه با اشاره به لزوم توجه جدی به تامین اعتبارات مورد نیاز این برنامه جهت شناسایی دانش آموزان دارای استعدا های برتردر زمینه ها و حوزه های مختلف با روشهای چند گانه و تاکید بر فراهم آوردن فرصتهای برابر و عادلانه افزود:در راستای اجرای راهکار 7-5وراهکار6-11سند تحول و راهکار5ماده5 سند «کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر» ،توانمند سازی آموزگاران،مدیران و معاونان مدارس ابتدایی برای شناسایی،تربیت و هدایت دانش آموزان از طریق تدوین و اجرای دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت ضروری و حیاتی می باشد.سالار قاسمی در قسمتی دیگر از سخنانش ،ایجاد بستر مناسب برای جدی گرفتن برنامه ملی شهاب و توجه ویژه توسط مدیران،معاونان و آموزگاران را مورد تاکید قرار داد و تصریح نمود:در دوره متوسطه اول باید موضوع هدایت دانش آموزان با لحاظ نمرات حوزه های استعدادی کسب شده در دوره دوم ابتدایی مورد توجه خاص قرار گیرد.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود