Logo

صفحه اصلي > فرهنگی > طرح سنجش سلامت کارکنان آموزش و پرورش البرزبه اجرا درآمد

طرح سنجش سلامت کارکنان آموزش و پرورش البرزبه اجرا درآمد


20 فروردین 1399. نويسنده: monshi
طرح سنجش سلامت کارکنان آموزش و پرورش البرزبه اجرا درآمد


معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش البرزگفت: طرح سنجش سلامت کارکنان اداری آموزش و پرورش این استان با رویکرد " سلامتی – ورزش " به اجرا درآمد.
فرشید علیزاده اظهارداشت: این طرح با تلاش کارشناسی سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با توجه به اهمیت پایش سلامت جسمانی کارکنان در نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش البرز در حال اجراست.وی هدف از اجرای این طرح پایشی را ترویج فرهنگ ورزش عمومی، ارتقاء سلامت جسمی، شناسایی و کنترل بیماری های قابل پیشگیری وسنجش سلامت کارکنان اداری عنوان کرد.وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا درجامعه، خاطرنشان کرد: دراین طرح غربالگری کارکنان از نظر تب سنجی، تست قند و فشار خون نیز صورت می گیرد.وی ادامه داد: کارشناسان نکات آموزشی لازم را درزمینه خود مراقبتی ، سبک زندگی سالم ، نحوه خود آزمایی وعلائم ویروس کرونا به کارکنان اداری ارائه می دهند.علیزاده تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مهمی درکاهش هزینه های درمانی، افزایش تندرستی و شادابی درزندگی کارمندان و ارتقای سطح فرهنگ تندرستی در بین کارکنان دولت به همراه دارد.وی با بیان اینکه کارمندان ازافراد کم تحرک جامعه محسوب می شوند، اضافه کرد: کارمندان به مدت طولانی دریک وضعیت ثابت و خاص پشت میز کار خود قرار می گیرند که این مساله درایجاد نابهنجاری و بیماری جسمانی دربین آنها تاثیرگذاراست.معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش البرز ارزیابی وضعیت جسمانی کارکنان اداری را ضروری دانست و گفت: لازم است کارکنان اداری به توصیه ها و پیشنهاداتی که برای هر فرد در راستای ارتقای سطح سلامت جسمانی ارایه و تجویز می شود توجه کنند..علیزاده تاکید کرد: به منظور حفظ سلامتی کارکنان اداری به صورت مستمر فضای اداری آموزش و پرورش البرز ضد عفونی می شود و مواد ضد عفونی دست و ماسک نیز دراختیار کارمندان به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا قرار می گیرد. استان البرز ۲۶ هزار فرهنگی دارد که ۵ هزار نفرآن در پست اداری فعالیت دارند.
بازگشت