29 مهر 1397
شماره خبر: 203662

شورای دانش آموزی میدان تمرین برای مسئولیت فردا

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش

شورای دانش آموزی میدان تمرین برای مسئولیت فردا


تعریف تشکل های مختلف مانند شوراهای دانش آموزی برای کودکان ، نوجوانان و جوانان در هر پایه سنی و تحصیلی متضمن ترسیم چارچوب های ساختاری با پشتوانه قانونی و اجرایی است که می تواند حس مسئولیت پذیری و قانونگرایی را برای فرداها تقویت کند.
یکم آبان ماه امسال با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی دانش آموزی مصادف شده ، نهادی که از سال 1376با هدف ورود نسل کودک و نوجوان به واقعیت های اجتماعی پایه گذاری شد. ترغیب و تشویق آینده سازان به مشورت و همفکری، تمرین مسئولیت اجتماعی در عین سیر و سیاحت در فضای کودکی و نوجوانی، بروز خلاقیت، پویایی ، تقویت خودباوری و خوداتکایی ، خردورزی و اندیشه علمی و ده ها هدف دیگر، نقشه راه ترسیمی برای دانش آموزانی است که می بایست بهتر از گذشتگان در صحنه واقعی زندگی اجتماعی خلاقیت هایشان را به نمایش بگذارند. نسل نو که با فناوری نوین همزاد شده شاید به همان اندازه که این فناوری دارای پیچیدگی های خاص است، تفکر و ذهن این نسل را با چرایی ها و چگونگی ها به سبک خودش درگیر کرده که اگر این نسل بتواند از بازار دستاوردهای علمی جهان به خوبی ره توشه بگیرد به طور قطع بهتر از و پویاتر از گذشته در صحنه حاضر خواهد شد. آنچه می تواند نسل جدید را از تلاطم میلیون ها نشانی غلط که توسط گردانندگان سیستم های فناورانه به مسیری مطئمن و متعالی رهنمون شود ، ایجاد تشکل های مبتنی بر فکر، اندیشه و خرد جمعی دلسوزانه است. یکی از این تشکل ها ، شوراهای دانش آموزی است ، شوراهایی که در عین توجه به فناوری جدید برای عبور از بحران ها بر اراده محکم خودباوری سوارند ضمن آنکه کودک و نوجوان را در برابر خواسته های نامعقول تسلیم ناپذیر خواهد کرد. با این حال شورای دانش آموزی بهترین فرصت برای تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان است و در این میدان نسل آینده ساز در کنار تحصیل ، سرگرمی و بازی، راه های مسئولیت پذیری را فرا می گیرد. بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی اول آبان ماه برگزار می شود تا این تشکل بتواند برای صنف خود تصمیم گیری کند. تصمیم برخاسته از همفکری و مشورت نسل جدید در واقع مکمل فعالیت برنامه ریزان در سطح خرد و کلان اجتماعی در زمینه فعالیت های فرهنگی و علمی محسوب می شود. آنطور که در ادوار گذشته انتخابات شوراهای دانش آموزی مرسوم بوده ، نامزدهای این انتخابات پس از تائید صلاحیت از مراجع ذیصلاح در سطح مدارس به تبلیغ انتخاباتی می پردازند و شور وحال انتخاباتی در این فضاها به وجود می آورند که در نوع خود جالب توجه و دیدنی است. در جریان این انتخابات، دانش آموزان با روش های صحیح تبلیغ و مناظره آشنا می شوند. دانش آموزان در جریان شورای دانش آموزی ضمن جامعه پذیری، مسئولیت پذیری ، مشارکت پذیری ، هنجارها و آداب و رسوم را می آموزند تا در زندگی فردی و اجتماعی بکار ببرند.
عملکرد شوراهای دانش آموزی
شوراهای دانش آموزی ظرفیت های بالایی دارند که از آن می توان برای اداره بهتر مدراس کمک گرفت.زمانی که مدیران مدارس مطابق تصمیم دانش آموزان عمل کنند، آنان نظر خود را در تصمیم گیری ها دیده و باور می کنند که مشارکت در جامعه ارزشمند و تاثیرگذاراست.
تشکیلات دانش آموزی، فرصتی طلایی
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش البرز می گوید: اگر شوراهای دانش آموزی و ارزش قرار گرفتن درون تشکیلات آموزش و پرورش را فرصت های طلایی قلمداد کنیم ، نتیجه و اثر تربیتی آن را در کتاب های درسی و فعالیت های گروهی و فضاهای غیررسمی خواهیم دید که تاثیر آن بیشتر از دروس رسمی است. مسعود مهران نیا اظهارداشت: داوطلب شدن دانش آموزان 10 روز قبل ازانتخابات، تبلیغات داوطلب در مدرسه، برگزاری انتخابات، اعلام نتایج، تشکیل شورا و انجمن های مربوطه فرایند برگزاری انتخابات دانش آموزی مدارس است. وی بیان داشت : پس از انتخاب اعضای اصلی شورای دانش آموزی، یک نفر از هر مدرسه انتخاب و به شورای منطقه راه می یابد. مهران نیا ادامه داد: نتیجه نهایی شوراهای دانش آموزی، مجلس دانش آموزی است که این مجلس هر 2 سال یکبار با حضور منتخبان شوراهای دانش آموزی کشور برگزار می شود.وی یادآورشد: شورای دانش آموزی تمرین مسئولیت پذیری و مشارکت جویی دانش آموزان در امور مدرسه و نمونه ای از تمرین دموکراسی است که به دانش آموزان نحوه معاملات، خوب انتخاب کردن، مهارت شوراها و چگونگی گفت وگو کردن و پذیرش انتقاد را آموزش می دهد. وی ادامه داد: شورای دانش آموزی فرصتی مناسب برای مشارکت عملی دانش آموزان در توسعه و تقویت فعالیت های آموزشی،تربیتی،فرهنگی،هنری و... مدارس است. مهران نیا از تحکیم و تعمیق ارزش ها و باورهای دینی به خصوص آموزه های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان، ارج نهادن به شخصیت و کرامت دانش آموزان، تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در آنان،استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امور مختلف مدرسه را از اهداف مهم انتخابات شوراهای دانش آموزی درمدارس برشمرد. وی زمینه سازی برای آموزش، ارتقای سطح فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور بهتر و موثرتر آنان در همه عرصه های اجتماع،توسعه قدرت تصمیم سازی وبهبود نظام تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان را از دیگر اهداف انتخابات شوراهای دانش آموزی عنوان کرد.
تمرین دموکراسی
مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک کرج نیز گفت: شورای دانش آموزی گام برای تمرین مشارکت اجتماعی و استفاده از توانمندی ها و زمینه ای برای ایجاد و تقویت روحیه مشارکت پذیری آنان به شمار می رود.
بهنام میرزایی اظهار داشت: دربیست و یکمین دوره انتخابات این شوراها، دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تا دوازدهم شرکت می کنند . وی با بیان اینکه شورای هر مدرسه براساس تعداد دانش آموز، پنج تا 11 عضو اصلی و علی البدل دارد، خاطرنشان کرد: انتخابات شورای دانش آموزی در نوبت صبح ساعت 8:30 و در نوبت بعد از ظهر ساعت 14 روز یکم آبان ماه امسال برگزار می شود. وی تصریح کرد: با توجه به نقش شوراهای دانش آموزی در آموزش تصمیم گیری به کودکان و نوجوانان باید در این برنامه مهم به دانش آموزان رعایت اخلاق انتخاباتی را نیز آموزش دهیم لذا فراهم کردن شرایط لازم برای انجام تبلیغات دانش آموزی در مدارس ضروری است. وی با اشاره به اینکه مدیران باید پذیرای همکاری های شوراهای دانش آموزی در مدرسه باشند ادامه داد: شورای دانش آموزی یک دارایی در مدرسه است که می توانند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، کمک قابل توجهی به مسولان مدرسه کنند.
شوراهای دانش آموزی بازوی مدیران مدارس هستند
رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش البرزهم از شوراهای دانش آموزی به عنوان بازوی مدیریت مدرسه یاد کرد. عباس زمانیان با اشاره به اهمیت تشکیل شوراهای دانش آموزی و تاثیر این شوراها بر رشد شخصیتی دانش آموزان اظهارداشت: شوراهای دانش آموزی مصداق اهمیت دادن به قشر نوجوان و جوان و امکان فرصتی برای انجام وظایف و بیان نظرات آنها است. وی با بیان اینکه شورای دانش آموزی حرکت مقطعی، سطحی و صوری نیست، تصریح کرد: تشکیل این شوراها، جریان جوان باوری و مشارکت عمومی در سطح جامعه و در اداره امور مدرسه است که اگر به باور قلبی تبدیل شود می تواند ضمن ایجاد پویایی در آموزش و پرورش، مشکلات سیستم آموزش و پرورش را به مرور حل کند. زمانیان با اشاره به سخن یکی از بزرگان مبنی بر اینکه تشکیل شوراهای دانش آموزی نماد مردم سالاری دینی است ادامه داد: دانش آموزان با حضور گسترده خود در انتخابات شورای دانش آموزی می توانند نمایندگان خود را انتخاب کنند که این موضوع تمرینی برای آینده است که مسئولیت ها را به خوبی در میان افراد توزیع کنند.
وی مسئولیت پذیری، صبوربودن، مغرورنبودن را از جمله ویژگی های افراد منتخب و شایسته در انتخابات شورای دانش آموزی برشمرد و بیان داشت: این افراد در واقع دفاع از حقوق خود و دیگران را در فضای مدرسه با عضویت در شورای دانش آموزی یاد می گیرند. وی تاکید کرد: رعایت اصول اخلاقی در جریان برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی یکی از الزامات است که در واقع تمرین اخلاق مداری را در بین نسل آینده ساز ترویج می کند.
شورای دانش آموزی نهادی مشورتی
مدیرکل فرهنگی هنری،‌ اردوها و فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: این شورا نهاد مشورتی و مشارکت کننده در اداره مدرسه است و دانش آموزان می توانند طرح و برنامه های خود را در زمینه های بهداشت، نظافت، زیباسازی مدرسه و کلاس درس را برای اداره بهتر مدرسه ارائه کنند. علی رمضانی ارایه طرح و برنامه هایی برای مناسبت های فرهنگی، مذهبی، جلب مشارکت های سازمان ها در راستای رشد آموزش و پرورش را از دیگر فعالیت های شورای دانش آموزی در مدارس عنوان کرد. وی شورای دانش آموزی را شورایی فراتشکلی دانست و تصریح کرد: این شورا ارتباط میان تشکل های دانش آموزی از جمله بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و تشکل دانش آموزی هلال احمر را فراهم می کند و شورای دانش آموزی نقش ساماندهی، مدیریت و هم افزایی و تقسیم مسئولیت ها در بین این تشکل ها را برعهده دارد. رمضانی ادامه داد: در بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی ، دانش آموزان در یک فرآیند در تمرین دموکراسی شرکت می کنند و حدود 600 هزار نفر از آنها عضو شوراهای مدارس دانش آموزی می شوند که در تحولات علمی، آموزشی، فرهنگی و تربیتی مدرسه اثرگذار هستند. وی یادآور شد: انتخابات شورای دانش آموزی هر سال با شور خاصی با حضور دانش آموزان پایه سوم ابتدایی به بالا در مدارس برگزار می شود که امسال حدود 13 میلیون دانش آموز کشور در این انتخابات شرکت می کنند. وی بیان داشت: انتخابات شورای دانش آموزی در بلوغ اجتماعی و تربیتی دانش آموزان نیز تاثیر بسزایی دارد. «نخستین انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در ایران سال1376 برگزار ‌شد.» آئین متمرکز استانی بیست و یکمین انتخابات شورای دانش آموزی استان البرز یکم آبان ماه در مدرسه دخترانه رضوان آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج و فردیس با حضور مسئولان استانی و با مشارکت دانش آموزان برگزار می شود. استان البرز 442 هزارو500 دانش آموز دارد.

منبع ایرنا

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود