4 اسفند 1399
شماره خبر: 250338

تجلی نگاه عدالت گستر خیرین مدرسه ساز در البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش

تجلی نگاه عدالت گستر خیرین مدرسه ساز در البرز

نقش آفرینی بی بدیل خیرین مدرسه ساز در این سالها نشان از مهرماندگار آنان در گسترش عدالت آموزشی در تمام مناطق کشور دارد، حرکتی معنوی و فرهنگی که با رویکرد شکوفایی استعدادها برای فرداهای بهتر ایران اسلامی از جمله استان البرز شکل گرفته است.
اکنون یکی از محوری ترین رویکردهای وزارت آموزش و پرورش در همه مناطق کشور، ایجاد عدالت آموزشی و حرکت به سوی ساخت مدارس ایمن است که خیرین نیک اندیش مدرسه ساز در این راه پیش قدم و همگام هستند. ایران اسلامی در این زمینه در میان کشورهای منطقه پیشرو است که در این اقدام مهم، خیرین مدرسه ساز نقش و تاثیرگذاری بالایی برای تحقق عدالت آموزشی را در کشور دارند.خیرین مدرسه ساز در مسیر حرکت آموزش و پرورش به سوی بالندگی و توسعه عدالت آموزشی در جامعه نقش مهمی را ایفا کرده اند به گونه ای که تاکنون ۱۳۵ هزار کلاس با همت این عزیزان در مناطق مختلف کشور احداث و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.خیرین مدرسه ساز در صحنه سازندگی و توسعه فضاهای آموزشی در این سالها گام های بلندی برداشته اند که اگر همت والای این عزیزان نبود، دانش آموزان از مدارس ایمن و مناسب آموزشی در مناطق مختلف کشور برخوردار نمی شدند.مدرسه‌سازی از ارکان مهم توسعه و اولین گام برای تحول آموزشی به عنوان سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه است که خیرین مدرسه ساز در تحقق آن نقش بسزایی ایفا می کنند.مشارکت مردم و خیرین مکمل تلاش دولت در حوزه مدرسه سازی است که دراین راستا خیران نیک اندیش درهمه استان ها از جمله استان البرز کارنامه موفقی دارند. یکی از دستاوردهای فعالیت خیرین مدرسه ساز، مشارکت اقتصادی در کمک به دستگاه تعلیم و تربیت است که نشان ایثارگری آن درهمه مناطق کشور به وضوح دیده می شود.خیرین مدرسه سازبزرگترین سرمایه اجتماعی کشور در راستای توسعه و تجهیز مدارس محسوب می شوند که همه مردم قدردان همت والای این عزیزان هستند.مجمع خیرین مدرسه ساز دراستان البرز ۳۵۸ خیر مرد و زن فعال دارد و همچنین ۲۵ موسسه خیری نیز درامر مقدس مدرسه سازی دراین استان مشارکت دارد.خیرین مدرسه ساز در استان البرز تا کنون ۳۶۵ مدرسه با چهار هزار کلاس درس و با زیربنای ۲۵۱ هزار و ۶۵۴ مترمربع احداث کرده اند. برای ساخت این مدارس اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است .
نگاه پرورش محور خیرین
مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج گفت : مدرسه مکانی برای پرورش انسان است که خیرین نیک اندیش همواره در این راه نقش آفرینی می کنند.مراد مالمیر بیان داشت: محصول مدرسه پرورش انسان است که خیرین مدرسه ساز در پرورش برترین موجود هستی نقش مهم و ماندگاری دارند.وی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای مشارکت مردم در طرح آجر به آجرهم تاکید کرد و افزود: این طرح یکی از طرح‌های تحولی و اثربخش در حوزه ارتقای مشارکت خیران مدرسه ساز است.مالمیربا بیان اینکه دراین طرح هرکسی درحد توان در ساخت فضاهای آموزشی می‌تواند مشارکت کند،اضافه کرد: همکاری مردم در این طرح می‌تواند نقش تاثیرگذاری در حل مشکلات فضاهای آموزشی و تجهیزاتی استان البرزداشته باشد.وی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش موجب توفیقات ویژه ای می شود که نتایج آن را در آینده خواهیم دید.
فضای آموزشی نمادی از عدالتمدیرآموزش و پرورش شهرستان نظرآباد گفت: توسعه فضای آموزشی و ایجاد فرصت علم آموزی یکی از نمادهای حاکمیت عدالت در جامعه است زیرا که علم و آگاهی انسان موجب پایداری عدالت در جامعه خواهد بود.مسعود مهران نیا اظهار داشت: تجربه ثابت کرده با حضور و مشارکت خیران و یاری آنان به دولت در حوزه آموزش و پرورش همواره نتایج خوبی حاصل شده است.وی با بیان اینکه انفاق درعرصه علم آموزی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است، اظهارداشت: باید با فراهم ساختن امکانات و گسترش فضای آموزشی در دورترین و کم برخوردارترین نقاط، فرصت شکوفایی استعدادهای دانش آموزان را در کانون مهم مدرسه فراهم کرد.وی خاطرنشان کرد: حضور و فعالیت خیرین نیک اندیش فرصتی ارزشمند به منظور برابری آموزشی در تمامی مناطق کشور از جمله استان البرزاست.مهران نیا یادآورشد: خیران مدرسه ساز این استان با قبول بخش زیادی از هزینه های ساخت و ساز مدرسه و تامین تجهیزات آموزشی در کشور پیشتاز هستند.
نام خیرین تداعی گر عدالت
مدیرکل آموزش و پرورش البرزگفت: نام خیرین مدرسه ساز تا همیشه جاودان خواهد بود زیرا تداعی کننده توسعه عدالت آموزشی و پرورشی درجامعه است.سالار قاسمی با گرامیداشت یاد وخاطره مرحوم دکتر محمدرضا حافظی رییس فقید مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، اظهارداشت: نام خیرین مدرسه بی تردید با نیکی و خیرخواهی و تلاش مداوم برای توسعه عدالت آموزشی و پرورشی گره خورده و در ذهن و یاد مردم تا همیشه جادوان خواهد ماند.وی بیان داشت: خیرین مدرسه ساز همانند مرحوم دکتر حافظی که تا آخرین لحظات حیات خویش دغدغه تحصیل دانش آموزان کشور را داشتند، این دغدغه را دارند که با ایثارگری در راه مقدس مدرسه سازی با هدف گسترش عدالت آموزشی گام های بلندی را برمی دارند.قاسمی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز خدمات ارزشمند فراوانی در گوشه و کنار ایران اسلامی انجام داده اند که هر کدام مصداق بارز باقیات صالحات می باشند، اضافه کرد: خیرین نیک اندیش با تلاشی ستودنی و با بذل بی دریغ مال خود تا آخرین لحظات عمر گرانبها یشان در خدمت دستگاه تعلیم و تربیت هستند.وی ازخیرین به عنوان خادمان فرهنگ این مرزو بوم یاد کرد و ادامه داد: خیرین نیک اندیش لبخند دانش آموزان را در کلاس های مناسب آموزشی در مناطق مختلف کشور را بهترین پاداش برای خود می دانند.
مدرسه سازی ماندگارترین عمل
مدیر عامل مجمع خیرین استان البرزبا اشاره به اینکه مدرسه سازی یکی ازماندگارترین اعمال خیری است که به واسطه آن فرزندان ایران زمین به بالاترین جایگاه های علمی دست پیدا می کنند، اظهار داشت: تاکنون خیرین نیک‌اندیش نیمی از مدارس تازه‌ساخت استان البرز را احداث کرده‌اند.حسن مهرانی بیان داشت: طی ۲۰ سال گذشته خیرین نیک‌اندیش درتامین کلاس‌های درس دراین استان نقش مؤثری داشته‌اند که اگرهمت والای این عزیزان نبود با بحران فضای آموزشی درالبرز مواجه بودیم.وی تصریح کرد: خیرین مدرسه‌ساز درساخت فضاهای آموزشی این استان کارنامه موفقی دارند که این حرکت خداپسندانه قابل‌تحسین است.مهرانی یادآورشد: برای پیشبرد اهداف آموزش‌وپرورش دراستان البرز که جمعیت میانگین دانش‌آموزی آن از میانگین کشوری پیشی گرفته و کلاس‌های درس پرتراکم دارد باید چاره‌اندیشی کرد.مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه سازالبرزافزود: برای ساخت مدرسه دراین استان مهاجرپذیرکه با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است نیاز به همراهی همه مدیران، ارگان‌ها، بانک‌ها، صنایع و شرکت‌های صنعتی و تولیدی و پیوستن مردم با هرتوان مالی درطرح آجربه آجرداریم.
همت والای خیرین
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: همت والای خیران مدرسه ساز در استان ها از جمله استان البرز در امر مقدس مدرسه سازی و گسترش عدالت آموزشی قابل تحسین است.فاطمه مهاجرانی اظهارداشت: امروز خیران مدرسه ساز در مسیری حرکت می کنند تا آینده سازان ایران اسلامی اززیرساخت های آموزشی مناسب برخوردارباشند.وی بیان داشت: مشارکت خیرین مدرسه ساز موجب شده تا آموزش و پرورش در کشوربا چالش روبرو نشود.مهاجرانی تصریح کرد: باید به مدارس و فضاهای آموزشی در کشورتوجه لازم را داشت زیرا بستر توسعه کشور از مدارس رقم خورد.وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد زیرساخت های مناسب آموزشی برای دانش آموزان درکشور، سازمان نوسازی مدارس طرح‌های مهم و اثربخشی چون مکان یابی و طرح آجر به آجر را در دستور کاری خود قرارداد.معاون مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: مردم می توانند در طرح ملی آجربه آجر مشارکت کنند تا آینده سازان کشور از فضای آموزشی مناسب برخوردارشوند.
حمایت ۳۵ هزار خیرمدسه ساز
مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌ ساز کشور گفت: ۳۵ هزارخیر مدرسه ساز در کشور فعالیت دارند که تاکنون در ساخت ۶۰ درصد کلاس های درس احداث شده مشارکت داشته اند.سید محمدرضا جعفری خاطرنشان کرد: تاکنون خیران مدرسه ساز ۱۳۵ هزار کلاس درس در استان های کشور احداث کرده اند.وی بیان داشت: امسال نیزبه همت خیران یک هزار پروژه آموزشی در حال آماده سازی است که تعهد پیش بینی شده خیران مدرسه ساز در سال ۹۹ نیز یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.جعفری ادامه داد: در طول ۲۰ سالی که مجمع خیران مدرسه ساز کشوربا حضور مرحوم دکتر محمد رضا حافظی فعالیت داشت، بیش از ۴۰۰ مجمع در مراکز استان ها و شهرستان ها فعال شد.وی تصریح کرد: سال گذشته یک هزارمیلیارد تومان و امسال سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی برای تکمیل پروژه‌های مشارکتی خیران مدرسه ساز درکشوراختصاص یافته است.وی تاکید کرد: طرح «آجر به آجر»‌ با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و جامعه خیران در حال اجرا است که زمینه ساز مشارکت افراد بیشتری برای ساخت مدرسه می‌شود.


منبع ایرنا

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود