تصویر مصرف ماست د ر چه صورتی خطرناک می‌شود ؟

مصرف ماست د ر چه صورتی خطرناک می‌شود ؟

پرینت       شماره خبر: 212326 25 اسفند 1397 - 17:33 سپیدار آنلاین: متاسفانه برخی ازپزشکان درطب نوین،به بیماران بلغمی یاسودایی،مصرف ماست ولبنیات را تاکید می‌کننددرحالیکه ازنقطه‌نظر طب سنتی این تجویز پزشکان اکادمیک کاملا اشتباه است .

تصویر مغز افراد فراموشکار بیشتر کار می‌ کند !

مغز افراد فراموشکار بیشتر کار می‌ کند !

پرینت       شماره خبر: 212233 23 اسفند 1397 - 14:12 سپیدار آنلاین: محققان دانشگاه تگزاس باتصویربرداری ازمغزوفناوری یادگیری ماشین عملکردمغزرازیرنظرگرفتندومتوجه شدندکه مغزنیروی بیشتری برای فراموش کردن نسبت به یادآوری چیزی مصرف می‌کند!

تصویر اتاق‌های ویزیت از راه دور ساخته شد

اتاق‌های ویزیت از راه دور ساخته شد

پرینت       شماره خبر: 212182 23 اسفند 1397 - 09:00 سپیدار آنلاین: اگرچه مدتی است دسترسی اینترنتی به پزشکان ممکن شده،اماتشخیص دقیق پزشکی ازراه دورممکن نیست.طراحی یک اتاق ویزیت پیشرفته می‌توانداین مشکل راتاحدودی برطرف کند.

تصویر این پیامک‌ها را با دقت بیش‌تری بخوانید

این پیامک‌ها را با دقت بیش‌تری بخوانید

پرینت       شماره خبر: 212170 22 اسفند 1397 - 16:42 سپیدار آنلاین: دریافت پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم آن‌قدربرای مشترکان آزاردهنده شده که بعضاموجب می‌شودپیامک‌هایی که ازاهمیت برخودارند،درمیان انبوه این مزاحمت‌هاگم وناخوانده حذف شوند؛درنتیجه گاهی عدم توجه ونخواندن برخی ازپیامک‌هابرای مخاطب زیان‌بارشده است.

تصویر هشدار محیط زیست در مورد یک گیاه سرطان‌ زا

هشدار محیط زیست در مورد یک گیاه سرطان‌ زا

پرینت       شماره خبر: 212153 22 اسفند 1397 - 14:49 سپیدار آنلاین: درآستانه سال نو،رئیس گروه گیاهی سازمان حفاظت محیط زیست،ایرانیان راازخریدسنبل آبی برحذرداشت وگفت:سنبل آبی سرطان‌زاست چون ریشه‌های این گیاه جاذب آلاینده‌ها،فلزات سنگین وموادسمی است.البته این سنبل باسنبل های زینتی به لحاظ ظاهری وخصوصیات گیاه شناسی تفاوت داردونبایدسنبل آبی راباسایرسنبل‌ها اشتباه بگیریم.

تصویر تاکسی‌های پرنده در ۵ سال آینده می‌ آیند

تاکسی‌های پرنده در ۵ سال آینده می‌ آیند

پرینت       شماره خبر: 212020 21 اسفند 1397 - 09:31 سپیدار آنلاین: "آنیل ناندوری"(Anil Nanduri) رئیس بخش پهپادهای شرکت تجهیزات رایانه‌ای آمریکایی "اینتل" درمصاحبه اخیرخوداعلام کردخودروهای پرنده تا ۵سال آینده واردحوزه حمل ونقل می‌شوند.

تصویر استفاده از سگ‌ها و گربه‌های رباتیک برای درمان آلزایمر

استفاده از سگ‌ها و گربه‌های رباتیک برای درمان آلزایمر

پرینت       شماره خبر: 211998 20 اسفند 1397 - 14:17 سپیدار آنلاین: محققان استرالیایی می‌گویندسگ‌هاوگربه‌های رباتیک به افرادسالمندمبتلا به آلزایمرکمک می‌کنندتاخاطرات خوب گذشته رابه یادآورده وبرای کاهش اثرات این بیماری تلاش کنند.

تصویر تولید رباتی که در درون بدن راه می‌ رود

تولید رباتی که در درون بدن راه می‌ رود

پرینت       شماره خبر: 211876 18 اسفند 1397 - 16:34 سپیدار آنلاین: تولیدانواع مواد نانوباکاربردهای پزشکی روز به روز درحال افزایش است ومحققان به تازگی موفق به تولیدرباتی چهارپا شده اند که می‌توان دردرون بدن به سمت هدف خودحرکت کند.

تصویر کدام نوع دویدن بر کاهش وزن موثرتر است ؟

کدام نوع دویدن بر کاهش وزن موثرتر است ؟

پرینت       شماره خبر: 211797 18 اسفند 1397 - 09:23 سپیدار آنلاین: پژوهشگران رویان دربررسی‌های خودبه مقایسه اثردویدن تندوعادی درسطوح سربالایی،سراشیبی وبدون شیب دربیان ژن‌های مربوط به متابولیسم وچربی‌سوزی درحیوان مدل آزمایشگاهی پرداختند.