تصویر اطلا عیه

اطلا عیه

پرینت       شماره خبر: 201255 17 شهریور 1397 - 09:00 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار اطلا عیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز منتشر شد.

تصویر آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد

آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد

پرینت       شماره خبر: 200686 06 شهریور 1397 - 08:40 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره باشگاه ورزشی شهدای دخانیات شهرداری هشتگرد مرحله اول منتشر شد.