تصویر آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد

آگهی مزایده عمومی شهرداری هشتگرد

پرینت       شماره خبر: 208612 22 دی 1397 - 09:43 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره 12 باب غرفه تجاری ساختمان دارالقران مرحله اول (نوبت اول ) منتشر شد.