Logo

صفحه اصلي > اجتماعی > قطار برخورد با منابع آلاینده کرج سرعت گرفت

قطار برخورد با منابع آلاینده کرج سرعت گرفت


24 مرداد 1395. نويسنده: monshi
قطار برخورد با منابع آلاینده کرج سرعت گرفت


برخورد با منابع آلاینده از قبیل واحدهای تولیدی خدماتی، پروژه های عمرانی و حتی دستگاه های دولتی و نیمه دولتی روند رو به رشدی داشته به طوری که در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش از 30 مورد پلمپ و توقف فعالیت صورت گرفته است.
لشگری معاون مدیر کل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در این خصوص اظهار داشت؛ متاسفانه علی رغم میل باطنی مجبور شدیم با متخلفان در زمینه آلودگی و تخریب محیط زیست با شدت بیشتری برخورد کنیم که منتهی به پلمپ، توقف فعالیت و حتی تخریب و آزاد سازی اراضی حفاظت شده گردیده است. وی افزود با توجه به اینکه شهرستان کرج با بارگزاری و فشار بیش از ظرفیت به منابع طبیعی و محیط زیست مواجه است نمی توان از تخلفات در زمینه آلودگی و تخریب محیط زیست به راحتی چشم پوشی کرد. وی ضمن تشکر از مراجع محترم قضای و نیروی انتظامی به عنوان بازوی پرتوان سازمان حفاظت محیط زیست افزود؛ با توجه به مصوبه هیات دولت درخصوص مناطق حفاظت شده و نقش و وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست بخش حقوقی اداره درحال تکمیل بیش از ۳۰ پرونده جهت رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و ساز های غیرمجاز در شهرستان کرج بوده و به زودی با همه متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

بازگشت