Logo

صفحه اصلي > اقتصادی > نوزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نظرآباد تشکیل شد.

نوزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نظرآباد تشکیل شد.


2 خرداد 1398. نويسنده: monshi
نوزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نظرآباد تشکیل شد.


نوزدهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان به ریاست فلاح پور رئیس اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی فرمانداری شهرستان نظرآباد و با حضور مدیران و واحد های مرتبط در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.
در این جلسه مشکلات 3 واحد صنعتی و یک واحد کشاورزی در رابطه با معوقات بانکی ، بدهی به تامین اجتماعی ، بدهی به امور مالیاتی ، درخواست تسهیلات از بانک ، مشکل خط انتقال برق و... مطرح و بررسی گردید.
در پایان این جلسه مشکل یکی از شرکتها مرتفع و سه واحد دیگر جهت طرح در کارگروه استانی ، به ستاد تسهیل استان ارجاع گردید.


بازگشت