Logo

صفحه اصلي > فرهنگی > برگزاری "همایش مدیران مدارس ابتدایی"

برگزاری "همایش مدیران مدارس ابتدایی"


2 بهمن 1398. نويسنده: monshi
برگزاری "همایش مدیران مدارس ابتدایی"


همایش مدیران مقطع ابتدایی با حضور مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو کرج وشهرستان فردیس و با حضور گسترده مدیران مدارس ابتدایی(دولتی وغیر دولتی) اول بهمن در سالن اجتماعات شهید رجایی برگزار شد.
احمدی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو کرج وشهرستان فردیس از حضور حداکثری مدیران در این جلسه تمجید کردند وگفتند:نشست مدیران فرصت بسیار ارزشمندی است که موجب تعامل وهم افزایی وساخت یک مدرسه جامع وتراز در کنارهم خواهد شد.مدیران ضرورت دارد که با مسائل کم اولویت تر هم فکر کرده ومشکلات را شناسایی ومکتوب نمایند زیرا کم رنگ ترین قلم از قوی ترین حافظه اثر بخش ماندگار است.
مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو کرج وشهرستان فردیس خطاب به مدیران در فراز اول سخنرانی خود، داشتن برنامه را یکی از مولفه های اثر گذار مدیریت آموزشی خواندند وافزودند؛ بدون برنامه به هیچ هدف مطلوب نخواهیم رسید وداشتن برنامه به منزله نقش راه است، وبرنامه آینه تمام نمای پیشرفت یک مدرسه موفق می باشد و استفاده از ظرفیت کامل مدرسه راه موثر دیگر برای تحقق اهداف است.ایشان درادامه "مدیریت زمان" را مولفه دیگر مدیریت برشمردند وگفتند: اگر زمان را مدیریت نکنیم برنامه محقق نخواهد شد زیرا در این صورت این جریان هست که مارا هدایت خواهد کرد نه ما! ازدست دادن زمان شبیه راه رفتن برروی تردمیل خواهد بود انرژی وزمان صرف شده ولی به هدف مد نظر نرسیده ایم پس شایسته است که بعنوان مدیر واحد آموزشی مدیریت زمان را برنامه ریزی کنیم.دبیرشورای آموزش وپرورش شهرستان فردیس در ادامه این همایش تخصصی مواجهه با همکاران را مورد تاکید قرار دادند وگفتند سه مولفه رافت،عطوفت، واقتدار را در مواجهه با همکاران مراعات کنید ایشان به نقل از مدیر کل استان گفتند"کسی که اقتدار درونی دارد به هیاهوی بیرون ومدیریت تحکم نیازی ندارد".واقبال محصول اقتداربا عطوفت ومهربانی است.هدف گذاری،جذب(استخدام)نیرو، مباحث دیگر سخنرانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو کرج وفردیس در این همایش بود.احمدی در فراز دوم سخنرانی خود در جمع مدیران مدارس ابتدایی آموزش وپرورش ناحیه دو کرج وشهرستان فردیس به مسائل اجرایی مدارس پرداختند وافزودند؛ در مدیریت مدرسه حتما برنامه سالانه داشته باشید،برنامه وطرح های ابتدایی را با دقت وقوت اجرا و در تکمیل آن از خلاقیت دانش آموزان استفاده کنید،برنامه های اجرا شده را مستند سازی کنید،در بحث مالی دقت ومراقبت بیشتر صورت بگیرد،بوفه مدارس،سرویس دانش آموزان،لباس فرم دانش آموزان، برابر آیین نامه ها با اولویت قانون فرادستی برنامه ریزی ومدیریت شود.ایشان مدیران را به اجرای مسائل پرورشی توصیه ودعوت کردند وگفتند: مسائل پرورشی مخصوصا در دوران ابتدایی پیش زمینه پیشرفت تحصیلی در مقاطع بالاتر خواهد شد و در پرپای وحضور درنماز جماعت مدارس همت گماشته واین فرضیه واجب را به دانش آموزان آموزش دهید.ایشان در بخش پایانی این هم اندیشی تخصصی از مدیران وموسسان مدارس غیر دولتی به واسطه جذب ۱۷هزار دانش آموز از ۱۰۴هزار دانش آموز شهرستان فردیس تشکر کرده واین ظرفیت را یک فرصت خوب برای آموزش وپرورش شهرستان خواندند وگفتند سیاست مدیر کل محترم هم حمایت از مدارس غیر دولتی در چارچوب قوانین فرادستی است،اما موسسان محترم باید در مسائل جاری مدیریت مدرسه حتما قوانین را سرلوحه فعالیت فرهنگی وآموزشی خود قرار دهند وبا واحدهای مشارکت،حراست وارزیابی منطقه هماهنگ باشند.درادامه این همایش معاونت پشتیبانی،پرورشی،پژوهش وابتدایی به بیان نظرات مدیریتی خود در جهت اداره بهتر واثر بخش واحدهای آموزشی پرداختند ودرپایان ازمدیران بازنشسته مقطع ابتدایی (دولتی وغیر دولتی) تجلیل بعمل آمد.
بازگشت