Logo

صفحه اصلي > گزارش تصویری > حضور شهردار کرج در سطح شهر برای مدیریت بارش ها

حضور شهردار کرج در سطح شهر برای مدیریت بارش ها


3 بهمن 1398. نويسنده: monshi
شهردار کرج از ساعت های اولیه بارش برف با حضور در سطح شهر روند برف روبی معابر را بررسی و موارد لازم را پیگیری کرد.
حضور شهردار کرج در سطح شهر برای مدیریت بارش ها

حضور شهردار کرج در سطح شهر برای مدیریت بارش ها

حضور شهردار کرج در سطح شهر برای مدیریت بارش ها

حضور شهردار کرج در سطح شهر برای مدیریت بارش ها

حضور شهردار کرج در سطح شهر برای مدیریت بارش ها

بازگشت