16 آبان 1398
شماره خبر: 224455

تمامی واحدها در راستای افزایش درآمد با "واحد درآمدشهرداری" همکاری کنند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

تمامی واحدها در راستای افزایش درآمد با "واحد درآمدشهرداری" همکاری کنند


هشتمین جلسه کمیته درآمدشهرداری چهارباغ با حضورشهردار،معاونین،روسای ادارات، مدیران نواحی و مسوولین واحدهادر دفتر شهردار برگزار شد.
درابتدای جلسه، مصوبات هفتمین جلسه کمیته درآمد شامل 22 بندمورد بررسی قرارگرفت ومسوولین حاضرگزارش اقدامات خود را ارایه کردند. سپس مسوولین شهرداری ایده هاو موضوعات درآمدی خویش را مطرح و پس ازجمع بندی نظرات، شهردار چهارباغ راهکارهای لازم رادر زمینه بهبود درآمد شهرداری و تحقق بودجه ارایه کرد.شهردارچهارباغ دراین جلسه گفت: تمامی واحدها علاوه برانجام ماموریت های محوله،در راستای افزایش درآمدبا " واحد درآمد شهرداری" همکاری کنند.عطایی گفت: همگی باید به دنبال طرح ها وایده های هدفمند درآمدی جهت ارتقا درآمدوتحقق بودجه شهرداری باشیم.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود