16 آبان 1398
شماره خبر: 224460

دوره آموزشی تئوری حریق برای کارکنان اداره برق توسط آتش نشانی چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

دوره آموزشی تئوری حریق برای کارکنان اداره برق توسط آتش نشانی چهارباغ


اولین جلسه آموزش تئوری حریق و نحوه استفاده ازخاموش کننده های دستی برای پرسنل غیرعملیاتی اداره برق چهارباغ توسط آتش نشانی شهرداری این شهربرگزار شد.
این دوره در راستای ارایه خدمات ویژه شهرداری به شهروندان وکارکنان ادارات به صورت مستمردرمدارس شهروادارات برگزار می شود.تاکنون واحد آتش نشانی شهرداری چهارباغ بالغ بر ده هادوره آموزشی تئوری حریق ونحوه استفاده ازخاموش کننده های دستی رادرسطح مدارس این شهربرگزارکرده است.فرزادسلطانیان مسوول آتش نشانی شهرداری دراین رابطه گفت:وفق دستورعطایی شهردارچهارباغ ودر راستای ارتقاخدمات به شهروندان،دوره های ایمنی ومهار آتش وچگونگی استفاده درست ازلوازم گازسوز وبازدید وکنترل دودکش منازل رادرسطح مدارس وآموزشگاه هابرگزار کردیم.وی افزود:باتوجه به فرا رسیدن فصل سرماواستفاده مردم ازبخاری ولوازم گاز سوز،این کلاس هاجهت حفظ جان شهروندان ادامه خواهد داشت.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود