تصویر تصاویر مراسم تشییع پیکراولین شهید مدافع حرم(گل محمدتقوایی) فرخ آباد-زیبادشت

تصاویر مراسم تشییع پیکراولین شهید مدافع حرم(گل محمدتقوایی) فرخ آباد-زیبادشت

پرینت       شماره خبر: 169781 25 آبان 1395 - 08:35 سپیدار آنلاین: تصاویر مراسم تشییع پیکراولین شهید مدافع حرم(گل محمدتقوایی) فرخ آباد-زیبادشت.با حضور مسئولین وجمع کثیری ازمردم.ازقاب دوربین پیام سپیدارروزنامه پیام سپیدار-نرگس صنعتی