3 آذر 1398
شماره خبر: 225058

جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش تصویری

صبح امروز طی تشکیل جلسه ای با حضور محمد رضازین العابدینی معاون خدمات شهری و پیمان بضاعتی پوررئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج به همراه روسا و مدیران و مسئولین فضای سبز مناطق ده گانه کرج ومعاونین خدمات شهری ، وضعیت پروژه ها فضای سبز موجود بررسی و راهکارهایی جهت بهبود وتوسعه عرصه های سبز مناطق شهری کرج ارائه شد.

جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد
جلسه هماهنگی معاون خدمات شهر و مسئولین فضای سبز مناطق دهگانه برگزار شد

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود