تعرفه عوارض شهرداری کوهسار ضمیمه شماره چهارصد و نود و سومین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیست و هفتم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
29 بهمن 1394

تعرفه عوارض شهرداری اشتهارد ضمیمه شماره چهارصد و نود و دومین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
26 بهمن 1394

تعرفه عوارض شهرداری هشتگرد ضمیمه شماره چهارصد و نود و یکمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروزسه شنبه بیستم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
21 بهمن 1394

آگهی ابلاغ به مالکین وسایل نقلیه ( پارکینگ های رسالت ( عظیمیه ) ، شهریار ( کلاک) و طاها ( ماهدشت)امروز سه شنبه یکم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
1 دی 1394

آگهی ابلاغ به مالکین خودروهای ( پارکینگ پاس فدک و ایثار استنان البرز) امروز سه شنبه نوزدهم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
20 آبان 1394

ضمیمه شماره چهارصد و چهلمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه بیست و چهارم مردادماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
26 مرداد 1394

اطلاعیه سازمان اموال و املاک ستاد مدیریت ساوجبلاغ و غرب استان البرز جهت تعیین تکلیف وسایل نقلیه دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
14 مرداد 1394

ابلاغ ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) کرج به مالکین وسایل نقلیه دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
31 تیر 1394

ویژه نامه شهرستان فردیس به مناسبت عید سعید فطر منتشر شد. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
31 تیر 1394

ویژه نامه عملکرد شهرداری هشتگرد ضمیمه شماره 393منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
3 اسفند 1393

ویژه نامه عملکرد شهرداری هشتگرد ضمیمه شماره 378 منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
10 دی 1393

ویژه نامه سالگرد رحلت پدر شهیدان نژاد فلاح ضمیمه شماره 363 منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
8 آبان 1393

ویژه نامه مدیریت بحران استانداری البزر ضمیمه شماره 357 امروز شنبه نوزدهم مهرماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
21 مهر 1393

ویژه نامه ولین جشنواره مطبوعات و رسانه استان البرز ضمیمه شماره 339 امروز شنبه هجدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
19 مرداد 1393

ویژه نامه شورا وشهرداری کوهسار ضمیمه شماره 312 امروز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
10 اردیبهشت 1393

ویژه نامه شورا وشهرداری نظرآباد ضمیمه شماره 312 امروز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
10 اردیبهشت 1393

ویژه نامه شورا وشهرداری شهر جدید هشتگرد ضمیمه شماره 312 امروز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
10 اردیبهشت 1393

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری چهار باغ ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیستم و هفتم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
28 اسفند 1392

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری تنکمان ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیستم و هفتم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
27 اسفند 1392

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری اشتهارد ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه بیستم و چهارم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
24 اسفند 1392

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری آسارا ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیستم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
21 اسفند 1392

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری شهر جدید هشتگرد ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیستم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
20 اسفند 1392

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری گلسار ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه هفدهم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
18 اسفند 1392

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری نظرآباد ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امرو شنبه هفدهم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
17 اسفند 1392

تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری محمد شهر ضمیمه دو روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه سیزدهم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
14 اسفند 1392