تعرفه عوارض شهرداری گلسار سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری تنکمان سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری اشتهاردسال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری چهار باغ سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری نظرآباد سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

ویژه نامه شهرداری آسارا ضمیمه روزنامه پیام سپیدار منتشر شد. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
11 شهریور 1395

آگهی لیست کارشناسی موتور سیکلت پارکینگ فدک در روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
8 اردیبهشت 1395

تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر ضمیمه شماره پانصد و یکمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
25 اسفند 1394

آگهی لیست کارشناسی موتور سیکلت و خودروهای موجود در پارکینگ طاها . شورای مبارزه با مواد مخدر امروز شنبه یکم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
2 اسفند 1394

آگهی لیست کارشناسی موتور سیکلت و خودروهای موجود در پارکینگ حمید امروز شنبه یکم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
2 اسفند 1394

تعرفه عوارض شهرداری شهر جدید هشتگرد ضمیمه شماره چهارصد و نود و چهارمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه یکم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
1 اسفند 1394

تعرفه عوارض شهرداری کوهسار ضمیمه شماره چهارصد و نود و سومین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیست و هفتم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
29 بهمن 1394

تعرفه عوارض شهرداری اشتهارد ضمیمه شماره چهارصد و نود و دومین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
26 بهمن 1394

تعرفه عوارض شهرداری هشتگرد ضمیمه شماره چهارصد و نود و یکمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروزسه شنبه بیستم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
21 بهمن 1394

آگهی ابلاغ به مالکین وسایل نقلیه ( پارکینگ های رسالت ( عظیمیه ) ، شهریار ( کلاک) و طاها ( ماهدشت)امروز سه شنبه یکم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
1 دی 1394

آگهی ابلاغ به مالکین خودروهای ( پارکینگ پاس فدک و ایثار استنان البرز) امروز سه شنبه نوزدهم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
20 آبان 1394

ضمیمه شماره چهارصد و چهلمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه بیست و چهارم مردادماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
26 مرداد 1394

اطلاعیه سازمان اموال و املاک ستاد مدیریت ساوجبلاغ و غرب استان البرز جهت تعیین تکلیف وسایل نقلیه دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
14 مرداد 1394

ابلاغ ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) کرج به مالکین وسایل نقلیه دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
31 تیر 1394

ویژه نامه شهرستان فردیس به مناسبت عید سعید فطر منتشر شد. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
31 تیر 1394

ویژه نامه عملکرد شهرداری هشتگرد ضمیمه شماره 393منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
3 اسفند 1393

ویژه نامه عملکرد شهرداری هشتگرد ضمیمه شماره 378 منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
10 دی 1393

ویژه نامه سالگرد رحلت پدر شهیدان نژاد فلاح ضمیمه شماره 363 منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
8 آبان 1393

ویژه نامه مدیریت بحران استانداری البزر ضمیمه شماره 357 امروز شنبه نوزدهم مهرماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
21 مهر 1393

ویژه نامه ولین جشنواره مطبوعات و رسانه استان البرز ضمیمه شماره 339 امروز شنبه هجدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه منتشر شد. این ویژه نامه را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
19 مرداد 1393