7 مهر 1397
شماره خبر: 202414

تو قهرمان عشقی، تو طلوع مهر، تو آتش نشانی

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

تو قهرمان عشقی، تو طلوع مهر، تو آتش نشانی


در لحظه های اتفاق از درون گُر می گیری و دستانت چون مو ج دریا بلندتر از شعله های آتش قد می کشد و فراموش می کنی لحظه هایت را...
در لحظه های اتفاق از درون گُر گرفته ای و دستانت رازِ سرشار رودخانه های جاری ست، چو دریا موج می‌شوی و در خویش نمی گنجی. بلندتر از شعله های قد کشیده ای و فراموش کرده ای ثانیه هایت را، بی تابی اتفاق را تاب نمی آوری، می روی و تمام رودهای جهان به تو اقتدا می کنند. می دَوی تا شعله های سرکش و خشمگین و سوزان را فرو نشانی، با دنیایی از دلهره همه روز و شبت را با آتش پنجه می افکنی تا خانواده ای شبی را بی خانه پِلک نبندد. سرنوشت های سوخته را با ابرهای عشق به بهار پیوند می زنی و هر کجا قدم می‌گذاری، امید است که جوانه می زند. تو می توانی عشق و امید را از زیر انبوهی از خاکسترها بیرون آوری و آسمان آبی را به پنجره های دود گرفته بنشانی. دست های تو نشانه یِ آخرین ثانیه های ناامیدی و لبخندت آغاز زندگی است. ثانیه ای نمی توان به شعله ها اندیشید هنگامی که نامی از تو نباشد.
تو قهرمان عشقی تو طلوع مهر، تو آتش نشانی
روز آتش نشان مبارک
منصوره جوانمرد، آتش نشان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود