29 مهر 1399
شماره خبر: 243789

مرحله اول انجام تست کرونا برای پرسنل شهرداری هشتگرد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در پی دستور مهندس یگانه شهردار هشتگرد مبنی بر انجام آزمایشات ادواری و تست کرونای کارکنان شهرداری , با پیگیری امین رنجبر مشاور شهردار و با استقرار کارکنان فداکار ازمایشگاه کوثر , تست کرونای کارکنان ستادی انجام شد . بنا بر برنامه ریزی صورت گرفته در هفته آینده تست سلامت پرسنل محترم واحدهای خدمات شهر و فضای سبز انجام خواهد شد.

مرحله اول انجام تست کرونا برای پرسنل شهرداری هشتگرد