29 مهر 1399
شماره خبر: 243802

بازدید شهردار کرج از پل چند سطحی حصارک

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

علی کمالی زاده؛ شهردار کرج به همراه عسگر نصیری معاون فنی عمرانی، پیمان بضاعتی پور؛ رئیس سازمان سیما منظر و علیرضا عاقلی؛ رییس سازمان عمران از روند اجرایی بهسازی و ساماندهی پل چند سطحی حصارک و اقدامات صورت گرفته در حوزه فضای سبز و زیباسازی این محدوده، بازدید کرد.

بازدید شهردار کرج از پل چند سطحی حصارک