30 مهر 1399
شماره خبر: 243836

برنامه اجرایی کارگروههای شورای مشورتی جوانان چهارباغ ابلاغ شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

برنامه اجرایی کارگروههای شورای مشورتی جوانان  چهارباغ ابلاغ شد


طی جلسه ای باحضور مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان البرز , اعضای شورای شهر و شهردار چهارباغ برنامه اجرایی کارگروههای شورای مشورتی جوانان چهارباغ ابلاغ شد.
در این جلسه مهندس رام برزینی رئیس شورای مشورتی جوانان شهر و بخش چهارباغ برنامه های ۵ ماه پایانی سال ۹۹ را به مسئولین کارگروه ها بصورت کتبی ابلاغ کردند و از ابتدای آبانماه کارگروه ها مکلف به انجام و اجرای برنامه ها می باشند . در حاشیه این جلسه جانعلی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان البرز و هیئت همراه و اعضای شورای شهر و شهردارچهارباغ از دفتر شورای مشورتی جوانان شهر و بخش جهت آشنایی با اعضا و مسئولین کارگروه های شورای مشورتی جوانان ،بازدید کردند. در این بازدید مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان البرز برای پیشرفت و پیشبرد اهداف جوانان آرزوی موفقیت کرد. همچنین مصوب شد دربرنامه های کارگروه فرهنگ و هنر شورای جوانان با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی ، طی سیر مطالعاتی ،کتاب چهار اثر ازفلورانس در مدت زمان یک ماه بصورت مجازی در گروه کتابخوانی توسط جوانان شورای مشورتی مورد مطالعه قرارگیرد.