30 مهر 1399
شماره خبر: 243847

نظر همه تشکل های مردم نهاد و منتقدین در اجرای طرح میدان جمهوری اولویت شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

نظر همه تشکل های مردم نهاد و منتقدین در اجرای طرح میدان جمهوری اولویت شود


رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای شهر کرج با بیان اینکه در اجرای پروژه میدان جمهوری معتقدم با تدبیر تصمیم گیری شود، گفت: توجه به نقطه نظرات تشکل های مردم نهاد و منتقدین و رسیدن به تصمیم منطقی و کارشناسی در پروژه میدان جمهوری ضرورت دارد.
منصور وحیدی در نطق پیش از دستور دویست و شانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن تقدیر از شهردار در خصوص اجرای پروژه های شهری اظهار داشت: نگاه اعضای شورای شهر در مسیر توسعه و کار است در این راستا از مدیریت شهری درخصوص پیشرفت پروژه های عمرانی در 3 سال گذشته تقدیر و تشکر می کنم. عضو شورای اسلامی شهر کرج در خصوص موضوع تصویب نامه شورای عالی ادارات در خصوص انتقال اراضی متعلق به طرح ساماندهی تپه مراد آب به شهرداری کرج افزود: از مجموع 250 هکتار اراضی متعلق به طرح ساماندهی بالغ بر 230 سند مالکیت عمدتاً مناطق صوفی آباد- چنارک و بهارستان و کیان مهر حدود 135 هکتار اراضی بالغ بر 140 مورد سند مالکیت و از طریق دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری کرج انتقال قطعی یافته است و همچنین ساختمان اداری و تجاری طرح ساماندهی واقع در بلوار 45 متری به نام شهرداری کرج انتقال یافته که جا دارد به خاطر تلاش بسیار خوب مدیر طرح جناب مهندس جوانمرد و معاونین و پرسنل مرتبط مورد تشویق قرار بگیرند.رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای شهر کرج تصریح کرد: ضرورت انتقال اسناد مالکیت اراضی مربوط به املاک شهرداری بر اساس توافقنامه حاصله با شرکت آبادانی جهان نیز یادآوری می شود تا در مدت 3 سال گذشته علی رغم پیگیریهای شورای اسلامی توفیق چندانی حاصل نشده است که تاکید شد املاک شهرداری ملزم به انتقال اسناد می باشد و این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.وحیدی به قطعه زمین 7 هزار متری واقع در شهرک بهارستان خبر داد و تاکید کرد: درباره قطعه زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع واقع در شهرک بهارستان که از طریق مشاور فرنهاد در طرح تفصیلی پیشنهاد بازنگری شده است برای تصویب از کمیسیون ماده 5 استانداری ارسال شده است که تقاضای مساعدت از استاندار محترم را داریم.