6 آبان 1399
شماره خبر: 244095

پایداری وصولی منطقه ۲ شهرداری فردیس در منابع درآمدی

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

پایداری وصولی منطقه ۲ شهرداری فردیس در منابع درآمدی


مدیر منطقه 2 شهرداری فردیس از پایداری و ثبات منابع درآمدی در این منطقه خبر داد.

حسین شیزرپور با بیان اینکه شهرداری منطقه ۲ با برنامه ریزی جدی، تلاش همکاران و مشارکت عمومی مردم موفق به رسیدن این میزان از درآمد شده است، تصریح کرد: منطقه۲ شهرداری فردیس علی رغم وجود رکود اقتصادی و عدم امکان صدور پروانه بر روی املاک قولنامه ای توانسته این مهم را تحقق بخشد و همچنان ثابت قدم و با روند رو به افزایشی در جهت جذب درآمد باشد.مدیر منطقه ۲ در بخشی دیگر از سخنان خود افزود: نظر به اینکه بخشی از درآمدهای شهرداری بر اساس فعالیت های مستمر شکل می گیرد، اظهار داشت: با نظارت و پیگیری درآمدها است که می توان عملکرد شهرداری را مورد ارزیابی قرار داد و در صورت کاهش آن، علت را شناسایی و نسبت به اصلاح وضعیت درآمدی اقدام کرد.شیزرپور در ادامه بررسی فرصت ها و توسعه درآمدهای پایدار را از اهداف منطقه ۲ دانست و گفت: افزایش مشارکت مردم می تواند تاثیر بسزایی در رشد توسعه و عمران شهری را بهمراه داشته باشد و در این راستا پرداخت به موقع عوارض و غیره باعث خدمات رسانی هرچه بهتر شهرداری به شهر و شهروندان می گردد.وی در پایان افزود: تلاش داریم که این روند ثابت و رو به رشد را در سال جاری حفظ و افزایش دهیم تا از این طریق شاهد تسریع در اجرای پروژه های عمرانی باشیم.