30 مهر 1399
شماره خبر: 243842

وجود 900 فقره انشعاب غیرمجاز در شهرستان ساوجبلاغ

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

وجود 900 فقره انشعاب غیرمجاز در شهرستان ساوجبلاغ


فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه بنابر اعلام اداره آبفا یک روستا با 70 مشترک 90 انشعاب غیرمجاز داشته است، افزود: اداره آبفا در آمارهای خود از قطع بیش از 900 فقره انشعاب غیر مجاز در روستاهای این شهرستان خبرداده است.
مهدی مهرور، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، گفت: مقابله با سخت و ساز غیر مجزا به صورت جدی در دستورکار ما قرار گرفته است و به صورت جدی با متخلفین این حوزه برخورد خواهیم کرد.فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی توسط عده ای سود جو مشکلات فراوانی پیش روی روستاییان قرار گرفت، اظهار کرد: این سازه‌های غیر مجاز منجر ایجاد مشکل برای ارائه خدمات به سایر املاک خواهد شد.مهرور در ادامه بیان کرد: افت فشار آب و قطعی مکرر آب در روزهای تعطیل نارضایتی عمومی را به دنبال داشته که این مشکلات باید مرتفع شود.مهرور با بیان اینکه بنابر اعلام اداره آبفا یک روستا با 70 مشترک 90 انشعاب غیرمجاز داشته است، افزود: اداره آبفا در آمارهای خود از قطع بیش از 900 فقره انشعاب غیر مجاز در روستاهای این شهرستان خبرداده است.وی تصریح کرد: وجود انشعاب غیرمجازاز جمله مواردی است که در حق بومیان و ساکنان روستاها اجحاف می شود و باید با جدیت تمام انشعابات غیرمجاز قطع تا ساکنان دچار چالش بی آبی نشوند.

منبع فارس